Slunce jako pomocník

Bez slunečního záření by nemohl existovat život na naší zemi. To se každý učí již na základní škole. Z toho důvodu, že drtivá většina života na naší planetě je postavena na fotosyntéze, měl by nedostatek slunečního záření naprosto fatální dopady na vše živé na naší planetě. Bez fotosyntézy by nemohly fungovat ani nejjednodušší organismy, ani ty složitější, které se těmi jednoduššími živí a nakonec i člověk, jako vrchol potravního řetězce by nemohl přežít.

Slunce jako nepřítel

Na druhé straně je mnoho míst na zeměkouli, kde je slunečního záření, alespoň v některé části roku přinejmenším nadbytek. Z toho pak vznikají problémy pro živou přírodu. Fotosyntéza třeba ve vyprahlých oblastech nemůže bez vody navzdory dostatečnému slunečnímu záření probíhat. A to je taky problém. Navíc paprsky jsou nebezpečné pro mnohé živé organismy, člověka nevyjímaje. Ochranu před sluncem je pak třeba řešit nejrůznější stínící technikou, která na trhu existuje.